VPS/Server / Inception Hosting

Inception Hosting – KVM VPS UK + NL – Bán giải phóng tồn kho, chỉ từ 15 Euro 1 năm!

Share this post
Inception Hosting - KVM VPS UK + NL

Inception Hosting Limited, đã đăng ký tại Vương quốc Anh, Số đăng ký công ty: 07504587 được thành lập vào năm 2010 là nhà cung cấp các dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy và giá cả phải chăng (Inception Hosting – KVM VPS UK + NL +… trang quản trị với SolusVM). Các tùy chọn Hỗ trợ được đảm bảo 24/7/365 của Inception Hosting với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có thể quản lý hầu hết mọi giải pháp bạn yêu cầu. Sologan của Inception Hosting là: “Tính khả dụng của trang web hoặc dịch vụ của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”

Sau khi bán thành công dịch vụ lưu trữ cho Clouvider, đây là chương trình giảm giá khuyến mãi KVM VPS UK + NL tốt nhất của Inception Hosting.

Chi tiết các gói khuyến mãi như sau:

KVM tại London và Amsterdam.

 • CPU tại London: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz (4.20GHz max)
 • CPU tại Amsterdam: Intel(R) Xeon(R) E-2276G CPU @ 3.80GHz (4.90GHz max)
Ghi chú cho Ưu đãi Đặc biệt này:

 • Do bản chất và lý do của việc giảm giá cụ thể này là duy nhất, không thể chuyển đổi các đơn đặt hàng đã có hiện tại thành giao dịch này, tuy nhiên, tất cả các nỗ lực để cho phép loại điều này trong tương lai sẽ được thực hiện.
 • Chính sách hoàn tiền cho những điều này là đúng 48 giờ kể từ thời điểm đặt hàng không phải là 14 ngày tiêu chuẩn.
 • Gộp các gói với nhau không được phép do gánh nặng hành chính.
 • SSD Cached có thể đang xuất hiện, nó đơn giản không phải là ưu tiên ngay bây giờ tuy nhiên nguồn hàng có sẵn đã được phát hành với giá bình thường.

YABS:

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2020-12-29          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue 16 Mar 2021 03:18:26 PM GMT

Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) E-2276G CPU @ 3.80GHz
CPU cores : 2 @ 3791.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 3.8 GiB
Swap    : 512.0 MiB
Disk    : 9.3 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 372.46 MB/s (93.1k) | 1.11 GB/s  (17.4k)
Write   | 373.45 MB/s (93.3k) | 1.12 GB/s  (17.5k)
Total   | 745.91 MB/s (186.4k) | 2.23 GB/s  (34.9k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 1.09 GB/s   (2.1k) | 1.13 GB/s   (1.1k)
Write   | 1.15 GB/s   (2.2k) | 1.21 GB/s   (1.1k)
Total   | 2.25 GB/s   (4.4k) | 2.34 GB/s   (2.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | 8.82 Gbits/sec | 8.88 Gbits/sec 
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 7.30 Gbits/sec | 5.36 Gbits/sec 
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 2.19 Gbits/sec | 2.03 Gbits/sec 

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | 8.47 Gbits/sec | 8.71 Gbits/sec 
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 6.05 Gbits/sec | busy      
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 2.22 Gbits/sec | 1.70 Gbits/sec 

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 6404             
Multi Core   | 11059             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16085805

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*