VPS/Server

Chúc Mừng Năm Mới! AnyNode khuyến mãi đặc biệt dịch vụ KVM VPS Las Vegas

Share this post

bất kỳNode nào

NewYear-KVM-2GB
Ram 2GB
Dung lượng lưu trữ SSD 30 GB
1x Lõi vCPU dùng chung (2.6GHz+)
Băng thông hàng tháng 3TB
Cổng mạng chia sẻ tốc độ 1Gbit
1 Địa chỉ IPv4
/48 IPv6
Địa điểm: Las Vegas
Giấy phép DirectAdmin miễn phí (Giấy phép tiêu chuẩn, vui lòng cung cấp vé sau khi đăng kí dịch vụ)

$ 15/năm – Đặt hàng tại đây

NewYear-KVM-4GB
Ram 4GB
Dung lượng lưu trữ SSD 60 GB
2x Lõi vCPU dùng chung (2.6GHz+)
Băng thông hàng tháng 6TB
Cổng mạng chia sẻ tốc độ 1Gbit
1 Địa chỉ IPv4
/48 IPv6
Địa điểm: Las Vegas
Giấy phép DirectAdmin miễn phí (Giấy phép tiêu chuẩn, vui lòng cung cấp vé sau khi đăng kí dịch vụ)

$ 30/năm – Đặt hàng ở đây

 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2020-12-29          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat Jan 2 07:11:46 UTC 2021

Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU cores : 1 @ 2599.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 1.9 GiB
Swap    : 256.0 MiB
Disk    : 30.0 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 135.30 MB/s (33.8k) | 1.25 GB/s  (19.5k)
Write   | 135.66 MB/s (33.9k) | 1.25 GB/s  (19.6k)
Total   | 270.96 MB/s (67.7k) | 2.51 GB/s  (39.2k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 1.52 GB/s   (2.9k) | 1.52 GB/s   (1.4k)
Write   | 1.61 GB/s   (3.1k) | 1.62 GB/s   (1.5k)
Total   | 3.13 GB/s   (6.1k) | 3.14 GB/s   (3.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | 357 Mbits/sec  | 214 Mbits/sec 
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 391 Mbits/sec  | 224 Mbits/sec 
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | 340 Mbits/sec  | 245 Mbits/sec 
Biznet     | Jakarta, Indonesia (1G)  | 302 Mbits/sec  | 65.6 Mbits/sec 
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 415 Mbits/sec  | 236 Mbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 440 Mbits/sec  | 275 Mbits/sec 
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | busy      | busy      
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G)    | 325 Mbits/sec  | 178 Mbits/sec 

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 2333             
Multi Core   | 2288             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/15969984

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 500              
Multi Core   | 499              
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5656443

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Related stories

Inception Hosting – KVM VPS UK + NL – Bán giải phóng tồn kho, chỉ từ 15 Euro 1 năm!

Đánh giá chất lượng và giá thành Virmach qua các gói Black Friday